lørdag 12. mai 2012

Håndlaget "kunstbok"

Boken til venstre og mappen til høyre.

Denne våren var en av oppgavene i forming å lage en håndlaget bok. Vi skulle la oss inspirere av et dikt fra Kurt Johannessens bok «Dei andre situasionane», denne teksten skal være vårt utgangspunkt for uttrykket og helheten av boken vi skal utforme.

Jeg valgte (utdrag fra diktet);
«Han hadde denne samtalen med eplet. Det
vil seia det var eplet som stod for det meste
av snakkinga. Han blei meir og meir lyttande
medan eplet fortalde...»

Det første vi gjør er å lage en masse prøvetrykk med forskjellige teknikker, de beste resultatene fra dette skulle bli en del av innmaten i boken. Resultatet av trykkingen ble av en veldig varierende kvalitet, det var egentlig ikke så mange jeg ble helt fornøyd med, men jeg har erfart en del og ser nye muligheter med disse teknikkene.

Her henger noen av trykkene på tørk.

Vi ble presentert for en det forskjellige måte å utforme boken, forskjellige måter å binde inn og dekorere på. Jeg valgte til slutt å lage en liten "vanlig" bok og i tillegg en mappe som jeg kunne legge resten av trykkene som jeg ikke ville ha i boken.

På bildet over sees noe av det en trenger for å lage en bok. Linjal av stål, syl, skarpell, lim og et
godt underlag til å skjære på.


Fra innsidene i boken.

I ryggen bestemte jeg meg for å bruke et litt røft tau. Det tauet jeg hadde var ikke brunt nok så jeg farget det ved å legge det i litt kaffe. Jeg brukte Nobel-sying i ryggen på boken. Til slutt plasserte jeg trykkene jeg ønsket å ha med på annen hver side i boken. På siden før hvert bildet skar jeg ut motiver som; dråper, sol, måne, vind, krone - bildene og hullene er historiene som eplet i diktet til Kurt Johannessen forteller.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar