lørdag 8. juni 2013

Circus Dronte - en tverrfaglig eksamen

Dette er den flinke gruppen som jeg var med i. Vi er Hettemåker, og her
poserer vi til et familiebilde som skal henge i reiret vårt :)


Akkurat nå er vi ferdig med en stor tverrfaglig eksamen. Det vil si at vi har jobbet med fagene; drama, musikk og forming samlet i en oppgave. 

Oppgaven går kort ut på at vi skulle lage en sirkusforestilling for barn i alderen 3 til 6 år, og at arrangørene av sirkuset, samt de som skal opptre, er fugler. Fuglene har kalt sirkuset for Circus Dronte til ære for den utdødde fuglearten Dronter

Hver gruppe har noen individuelle oppgaver, min gruppe fikk oppgaven å besøke og invitere barnehagen som skal få se forestillingen. Vi kledde oss ut som fugler og hadde med oss en invitasjon, invitasjonen hadde vi rullet sammen og dekorert med en oransje og sort sløyfe. Vi fløy inn i barnehagen og utførte et rituale når vi leverte invitasjonen. En av de voksne leste opp invitasjonen til barna, for vi fugler kan selvfølgelig verken snakke eller lese. Barna så spente og interesserte ut, så jeg tror vi lyktes med den biten av oppgaven. 

To dager før selve forestillingen var vi innom barnehagen igjen, denne gangen for å gjøre barna vant til tauet som vi skulle føre de rundt med, samt levere fra oss kart og billetter som vi hadde med oss i en reisekiste. Barna var ordentlig spente på hva vi hadde oppi reisekisten.

Gruppen min har også en sangoppgave, den øvde vi iherdig på, men ble vi bedre? Tror sanglæreren vår ble litt oppgitt. Sangen skal fremføres i sirkusmanesjen. Også de andre gruppene skal opptre i manesjen. Gruppene skal i tillegg utforme sitt eget reir som skal være i nærheten av manesjen. De forskjellige gruppene er Kattugler, Byduer, Linerler, Stokkender og min gruppe som er Hettemåker. Uansett, alle bestod med glans, som sensorene sa :)


Invitasjonen/brevet/plakaten vi leverte i
barnehagen som er invitert.

Logoen til oppgaven er laget i Adobe Illustrator.